Garantie & Defecten

Artikel defect
Natuurlijk kunt u op ons rekenen als uw product defect raakt. TUINcollectie.nl heeft voor alle producten een garantieregeling met de leverancier. Hierin staat onder andere dat de leverancier de mankementen gratis herstelt. Als een artikel niet de kwaliteit biedt die u daarvan mag verwachten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice, telefoon 077-4650080 of via e-mail info@tuincollectie.nl.

Uitsluitingen
Ongeoorloofd gebruik, slijtage door gebruik én wijzigingen aan het product die door u zelf zijn aangebracht, vallen buiten de garantieregeling. Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling moet u ook de originele factuur kunnen overleggen.

Garantieprocedure
Voor een snelle afhandeling moet u uw aanmerkingen kenbaar maken aan de klantenservice, telefoon 077-4650080 of via e-mailinfo@tuincollectie.nl. Via de e-mail ontvangt u een bevestiging van uw aanmerking en de instructies om het artikel terug te zenden. Na ontvangst van het artikel krijgt u van TUINcollectie.nl een ontvangstbevestiging via de e-mail. TUINcollectie.nl onderhoudt daarna met u contact over de gekozen oplossing.

Kosten
Alle kosten die onder de garantie vallen (herstelkosten en verzendkosten) worden door TUINcollectie.nl vergoed. Indien er ook onderdelen vervangen moeten worden die niet onder de garantie vallen, zal de koper deze kosten moeten betalen. Ook onderzoekskosten van onderdelen die buiten de garantie vallen, komen voor rekening van de koper. Wanneer de koper niet akkoord gaat met het herstel, krijgt de koper het artikel retour tegen de gemaakte onderzoekskosten. TUINcollectie.nl onderhoudt te allen tijde contact met de koper over het product dat voor de garantieregeling wordt aangeboden.